Egzaminy o stypendia. Wygraj stypendium.   (Aberystwyth)

Na czym polega egzamin?
W ramach udziału w egzaminie pisze się po dwa wypracowania z dwóch dziedzin nauki wybranych spośród 39 oferowanych przez Uczelnię. W jednym arkuszu egzaminacyjnym z wybranej dziedziny znajduje się ok. 12 tematów/zagadnień, z których wybieramy 2, na które chcemy się pisemnie wypowiedzieć. W przypadku matematyki lub fizyki egzamin zawiera zadania.

Lista przedmiotów do wyboru znajduje się: https://www.aber.ac.uk/en/undergrad/before-you-apply/scholarships/entrance-scholarships-merit-awards/timetable-subjects/. Dziedzina, z której będziemy pisać egzamin nie musi pokrywać się z dziedziną, którą będziemy studiować.

Pytania z lat poprzednich z egzaminów do wglądu na stronie https://www.aber.ac.uk/en/undergrad/before-you-apply/scholarships/entrance-scholarships-merit-awards/past-papers/.

Kiedy i dla kogo egzamin?
30 czerwca 2020 roku we Wrocławiu odbędzie się pisemny egzamin (Entrance Scholarship Exam) w języku angielskim dla uczniów klas maturalnych oraz studentów 1 roku studiów chcących rozpocząć studia na Aberystwyth University w Wielkiej Brytanii.

Co można wygrać?
W egzaminie do wygrania jest:

 • 20 stypendiów po 6000 f
 • 50 stypendiów po 3000 f
 • 200 stypendiów po 1000 f

Kto jest organizatorem?
Organizatorem egzaminu jest Uniwersytet Aberystwyth oraz Doradztwo Edukacyjne Brytanka. Stypendia ufundował Uniwersytet.

Jak zakwalifikować się do egzaminu?
Aby zakwalifikowac się do udziału w egzaminie należy:

 • Wysłać zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres biuro@brytanka.com do końca kwietnia 2020.
  Spóźniłeś się? Wyślij zapytanie na biuro@brytanka, czy możesz jeszcze wziąć udział w egzaminie.
 • Złożyć do końca kwietnia 2020 podanie na studia poprzez Doradztwo Edukacyjne Brytanka lub bezpośrednio poprzez UCAS.
  Uwaga, złożenie podania nie zobowiązuje do podjęcia studiów.

Jak przygotować się do egzaminu?
Aby przygotować się do egzaminu warto zapoznać się z pytaniami z poprzednich egzaminów. Pytania egzaminacyjne z ostatnich 7 lat dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Aberystwyth: https://www.aber.ac.uk/en/undergrad/before-you-apply/scholarships/entrance-scholarships-merit-awards/past-papers/.
Pytania/polecenia zwykle mają charakter otwarty typu: Co sadzisz o...?, Przeanalizuj.... Krytycznie oceń... Wyjaśnij.... Chodzi bowiem o wykazanie się nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim umiejętnością myślenia, analizy, przewidywania. Im więcej własnych przemyśleń tym wyżej oceniana jest odpowiedź. Przykładowe pytania:

 • z egzaminu dot. International politics:
  What impact will a rising China have on world politics?
  Was it a mistake for the US and UK to invade Iraq? Explain your answer.
  Is feminism out of date? If so, why? If not, why not?
  Is terrorism a rational strategy for achieving political goals? If so, why? If not, why not?
W przypadku egzaminu z niektórych przedmiotów (zwykle ścisłych) pytania mogą tez mieć charakter zadań lub problemów do rozwiązania. Czasami pytania wymagają konkretnej wiedzy merytorycznej z danej dziedziny. Dlatego warto zapoznać się się z pytaniami z ostatnich lat, aby wiedzieć pod jakim kątem się przygotować do danego egzaminu.