Rekrutacja na studia licencjackie  (Aberystwyth)

Rekrutacja na rok 2019 rozpoczęta.

Złożenie podania nie blokuje aplikowania na uczelnie polskie.

Jak złożyć podanie na studiaKryteria maturalne przyjęć

Uwaga. Odstępstwa od wymienionych kryteriów są możliwe i nie dyskwalifikują kandydata na studia. Podania zawsze rozpatrywane są indywidualnie i brane są pod uwagę różne okoliczności oraz motywacja i opinia nauczyciela.

 • Przynajmniej jeden przedmiot na podstawie z wynikiem min. 80%.
 • Przynajmniej dwa przedmioty na rozszerzeniu z wynikiem min. 65% (jednym z tych przedmiotów może być j. angielski z wynikiem: średnia 65% z ustnego i pisemnego na wszystkie Wydziały z wyjątkiem: International Politics, History, English, Law, Theatre Film and Television gdzie wymagany jest wynik: średnia 70% z ustnego i pisemnego).

Dodatkowe ważne informacje dotyczące kryteriów:
 • Oczywiście można zdawać więcej przedmiotów na rozszerzeniu i jeśli poszłyby nam najlepiej (lepiej niż na podstawie) to wtedy 3 najlepsze na rozszerzeniu brane są do rekrutacji (wynik minimalny z rozszerzenia to 65%).

 • Zamiast angielskiego na rozszerzeniu pod uwagę przy rekrutacji może być wzięty angielski na podstawie i może być on jednocześnie liczony jako ten najlepszy przedmiot zdany na podstawie. Jednak wtedy wymagany jest wynik wyższy niż 80% mianowicie: średnia 90% z ustnego i pisemnego na wszystkie Wydziały z wyjątkiem: International Politics, History, English, Law, Theatre Film and Television gdzie wymagany jest wynik: 95% zarówno z ustnego jak i  pisemnego. W tej sytuacji w ramach przedmiotów na rozszerzeniu należy zdawać dwa przedmioty inne niż angielski, bo angielski do rekrutacji liczony jest tylko raz.

 • Wymagania co do przedmiotów kierunkowych w przypadku kierunków na wydziałach: Biology, Psychology, Mathematics, Physics, Computer Science też muszą być spełnione. Jeśli są osoby zainteresowane tymi Wydziałami to proszę o kontakt to podam jakie są to wymagania co do przedmiotu kierunkowego i jego wyniku.

 • Certyfikat językowy nie jest wymagany jeśli matura z angielskiego zdana na poziomie podanym powyżej.
Stypendia na studia licencjackie  (Aberystwyth)

Czytaj także na stronie Uniwersytetu


STYPENDIA OD ABERYSTWYTH UNIVERSITY:

 • 20 nagród po 6000 funtów, 50 nagród po 3000 funtów i 250 nagród po 1000 funtów wraz z indeksami dla 370 osób, których prace (wypracowania lub zadania) zostaną najlepiej ocenione przez Uczelnię. Wybierasz sam dziedzinę nauki, o której chcesz pisać, lub rozwiązywać zadania w styczniu nadchodzącego roku we Wrocławiu (Entrance Scholarship Exams). Przystępne, luźne, życiowe tematy lub zadania-sprawdź sam zapoznając się z arkuszami z ostatnich 5 lat na stronie Uniwersytetu: Zgłoszenia na egzamin prosimy kierować na adres biuro@brytanka.com do 30 grudnia. Więcej informacji o egzaminie tutaj.

 • 2000 funtów na pierwszym roku studiów za dobre wyniki z matury.
  Wymagania: dwa rozszerzenia z wynikiem 80% każde.

 • 1500 funtów za osiągnięcia sportowe (Sport Bursary).

 • 650 funtów - stypendium muzyczne (Music Bursary) – jeśli grasz lub śpiewasz w zespole lub grasz na instrumencie, który można wykorzystać w orkiestrze symfonicznej to zgłoś się do nas po szczegóły i aplikację.

 • Leki na receptę są bezpłatne dla studentów.

 • Transport na terenie miejscowości wliczony w koszt karty studenckiej. Karta daje również zniżkę 50% na transport w regionie.


Więcej szczegółów o stypendiach na spotkaniach informacyjnych lub poprzez kontakt z firmą.

Każdy kto aplikuje na studia przez firmę Brytanka, otrzyma bezpłatną pomoc we wszeklich formalnościach związanych z uzyskaniem stypendiów.